Jagdschein / Duits jachtverlof voor jagers uit Belgie

Belgische verlofhouders die niet in het bezit zijn van een na 1 maart 1995 in Vlaanderen afgegeven jachtdiploma (Wallonië: 1 maart 1998) en nog geen Jahres-Jagdschein bezitten, komen uitsluitend in aanmerking voor een Tages Jagdschein met een geldigheidsduur van 14 dagen.
Bij verlenging van een bestaand (Jahres!)Jagdschein hoeft geen jachtdiploma te worden overgelegd; dit geldt ook voor hen die geen jachtdiploma bezitten maar al wel over een (Jahres!)Jagdschein beschikten.

De geldigheidsduur van een Jahres-Jagdschein loopt altijd af op 31 maart van enig jaar. Bij het aanvragen in november bijvoorbeeld, zal de geldigheid in november ingaan en eindigen op de eerstvolgende 31 maart.
Het Jagdschein is in de gehele Bondsrepubliek Duitsland geldig!

Tages-Jagdschein:
benodigd:
-2 pasfoto's of (indien voorhanden) het te verlengen Tages-Jagdschein;
-Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met geldigheid voor de periode waarin u gaat jagen);
-het ondertekende en hier te downloaden aanvraagformulier met volmacht*;
-een door ANB, arrondissementscommissariaat of notaris gewaarmerkte kopie van een geldig identiteitsbewijs;
-een door ANB, arrondissementscommissariaat of notaris gewaarmerkte kopie van het jachtverlof.

Eerste Jahres- Jagdschein:
benodigd:
-2 pasfoto's;
-Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met een geldigheidsduur van 1 jaar)**
-het ondertekende en hier te downloaden aanvraagformulier met volmacht*;
-een door ANB, politie, arrondissementscommissariaat of notaris gewaarmerkte kopie van een geldig identiteitsbewijs;
-een door ANB, politie, arrondissementscommissariaat of notaris gewaarmerkte kopie van het jachtverlof.
-een door ANB, politie, arrondissementscommissariaat of notaris gewaarmerkte kopie van het getuigschrift jachtexamen.***

Verlenging van een Jahres-Jagdschein:
Benodigd:
-het te verlengen Jagdschein;
-Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met een geldigheidsduur van 1 jaar**;
-het ondertekende en hier te downloaden aanvraagformulier met volmacht*;
-een door ANB, politie, arrondissementscommissariaat of notaris gewaarmerkte kopie van het jachtverlof.

 

Voetnoten:
*Voor het invullen van het te downloaden aanvraagformulier [i]"Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines" is het belangrijk dat u in ieder geval het volgende invult of aankruist:
- kruis aan of het gaat om een einjährig, dreijährig of om een Tagesjagdschein.( Een Tagesjagdschein heeft een geldigheid van twee weken, geef daarom aan voor welke periode het Jagdschein moet worden afgegeven).
Belangrijk! Vul in ieder geval uw telefoonnummer en uw e-mailadres in!
-plaats uw handtekening(Unterschrift) onderaan de eerste bladzijde en vul uw woonplaats(Ort) en datum in. Doet u datzelfde op de tweede bladzijde in het vakje " Volmacht".
Verder dient u op de tweede bladzijde niets in te vullen.
Mocht u twijfelen bij het invullen van uw verdere gegevens op de eerste bladzijde, vult u dan, om extra werk en dus doorlooptijd te voorkomen, niets in. Wij doen dit dan voor u.

** Denk er wel aan dat de verzekeringsverklaring geldig is t/m de eerstvolgende 31 maart!

*** Erkenning door Duitsland van Belgische jachtdiploma:
Voor Vlaanderen: een jachtdiploma afgegeven na 1 maart 1995
Voor Wallonië: een jachtdiploma afgegeven na 1 maart 1998

Duitse cursus Kundigen Person op vrijdag 21 april en vrijdag 15 september 2023 om 19.00u (Amersfoort)
Klik hier voor meer informatie.

KPboek

 

lid van:

knjv          logo NOJG         logo DJV