Jagdschein voor jagers uit Nederland

Nederlandse jachtaktehouders die niet in het bezit zijn van een na 1 januari 1978 afgegeven jachtdiploma en nog geen Ausländer-(Jahres!)Jagdschein bezitten, komen uitsluitend in aanmerking voor een Ausländer-Tages Jagdschein met een geldigheidsduur van 14 dagen.
Bij verlenging van een bestaand (Jahres!)Jagdschein hoeft geen jachtdiploma te worden overgelegd; dit geldt ook voor hen die geen jachtdiploma bezitten maar al wel over een (Jahres!)Jagdschein beschikken. Laatstgenoemde groep heeft geluk gehad, zogezegd!

Eerste Jahres-Jagdschein:
Benodigd:
-2 pasfoto's
-Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met een geldigheid voor de duur van tenminste 1 jachtseizoen ( 1 april t/m 31 maart)
-het ondertekende en hier te downloaden aanvraagformulier met volmacht* ;
-een door Bijzondere Wetten, notaris of SJN gewaarmerkte kopie van het jachtdiploma
-een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van het paspoort of ander geldig identiteitsbewijs;
-een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van de geldige Nederlandse jachtakte.

In veel gevallen is de afdeling Bijzondere Wetten welwillend en waarmerkt men genoemde stukken even eenvoudig door de kopie af te stempelen met de vermelding 'Kopie conform'. Dit is de meest snelle en goedkope oplossing. Voor het geval BW onverhoopt niet wil waarmerken kan een notaris dit doen. Sommige notarissen doen dit gratis, anders kost dit per gewaarmerkte kopie veelal 10 tot 15 Euro. Kopieën van jachtakte en identiteitsbewijs kunnen ook snel en eenvoudig bij de afdeling Burgerzaken van een Gemeente worden gewaarmerkt. Dit hoeft niet perse de gemeente te zijn waarin U woonachtig bent.

Let op: het jachtdiploma kan niet door de Gemeente worden gewaarmerkt. Dit kan wel bij Bijzondere Wetten, een notaris of via de Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN).


Verlenging van een bestaand Jahres- Jagdschein:

Benodigd:
-het te verlengen Jagdschein;
-Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met een geldigheidsduur van één jaar, dan wel drie jaar);
-het ondertekende en hier te downloaden aanvraagformulier met volmacht*;
-een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van de geldige Nederlandse jachtakte.
NB Voor de verlenging van een drie-jarig Jagdschein is ook kopie van de jachtakte benodigd, maar deze hoeft niet te worden gewaarmerkt.


Tages-Jagdschein:
benodigd:
-2 pasfoto's of (indien voorhanden) het te verlengen Tages-Jagdschein;
-Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met geldigheid voor de periode waarin u gaat jagen);
-het ondertekende en hier te downloaden aanvraagformulier met volmacht*;
-een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van het paspoort of ander geldig identiteitsbewijs;
-een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van de geldige Nederlandse jachtakte.

Voetnoot:

*
Voor het invullen van het te downloaden aanvraagformulier "Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines" is het belangrijk dat u in ieder geval het volgende invult of aankruist:
- kruis aan of het gaat om een einjährig, dreijährig of om een Tagesjagdschein.( Een Tagesjagdschein heeft een geldigheid van twee weken, geef daarom aan voor welke periode het Jagdschein moet worden afgegeven).
Belangrijk! Vul in ieder geval uw telefoonnummer en uw e-mailadres in!
-plaats uw handtekening(Unterschrift) onderaan de eerste bladzijde en vul uw woonplaats(Ort) en datum in. Doet u datzelfde op de tweede bladzijde in het vakje " Volmacht".
Verder dient u op de tweede bladzijde niets in te vullen.
Mocht u twijfelen bij het invullen van uw verdere gegevens op de eerste bladzijde, vult u dan, om extra werk en dus doorlooptijd te voorkomen, niets in. Wij doen dit dan voor u.

Duitse cursus Kundigen Person op vrijdag 21 april en vrijdag 15 september 2023 om 19.00u (Amersfoort)
Klik hier voor meer informatie.

KPboek

 

lid van:

knjv          logo NOJG         logo DJV