Kosten & betaling Jagdschein

Tages-Jagdschein:     € 85,-    (incl. BTW en kosten aangetekend verzenden)
1-Jahres-Jagdschein: € 149,-   (incl. BTW en kosten aangetekend verzenden)
3- Jahres-Jagdschein:€ 297,-   (incl. BTW en kosten aangetekend verzenden)

*Voor verzending naar Belgie geldt i.v.m. hogere verzendkosten een opslag van € 7,50

 

Als alle benodigde stukken compleet zijn, stuurt u deze op naar:
NimrodiA
Wolterinkbree 6
7481 XA Haaksbergen (Nederland)

De kosten gelieve u over te maken op:
ABN-AMRO
IBAN: NL82ABNA 0577703730
t.n.v. NimrodiA te Haaksbergen
o.v.v.: ''Jagdschein ................'' (uw naam aangeven)

Spoedgevallen

Het kan door omstandigheden voorkomen dat extra spoed is geboden. Wij kunnen geen ijzer met handen breken maar in voorkomende gevallen wel bijdragen tot een voor u bevredigende oplossing. Vanzelfsprekend ontstaan bij spoedklussen extra kosten, zoals extra telefoonkosten, kilometers en kosten koeriersdiensten. De kostenopslag bedraagt in de regel € 100,- exclusief BTW.
In geval van spoedzaken is telefonisch overleg gewenst.

Duitse cursus Kundigen Person op vrijdag 21 april en vrijdag 15 september 2023 om 19.00u (Amersfoort)
Klik hier voor meer informatie.

KPboek

 

lid van:

knjv          logo NOJG         logo DJV